„Czytanie łączy pokolenia” pod takim hasłem odbył się w naszej szkole pierwszy „Literacki wieczór rodzinny”. Akcja skierowana była do dzieci klas 4-8 SP i ich rodziców. Punktem wyjścia do wszystkich zaproponowanych rozgrywek była lektura C.S. Lewisa „Opowieści z Narnii”. Aby uatrakcyjnić zajęcia wykorzystano elementy grywalizacji. Drużyny, składające się głównie z przedstawicieli rodzin, wykonywały poszczególne zadania np. literackie trimino. Było to nie lada wyzwanie, ponieważ większość uczestników nie znała tej zabawy. Zdolności detektywistyczne przydały się podczas rozkodowywania zaszyfrowanych pytań, a uzdolnienia manualne i plastyczne przy wykonaniu lapbooka. Największe emocje wzbudził jednak literacki Kahoot. Quiz, w którym w ściśle określonym czasie, należało z podanych odpowiedzi wybrać jedną, prawidłową.

    To tylko kilka, z zaproponowanych uczestnikom wieczoru, form zabawy. Impreza trwała kilka godzin. Uczestnicy z przyjemnością rywalizowali ze sobą
i rozwiązywali zagadki. Przede wszystkim jednak, wyraźnie było widać wzajemną współpracę członków poszczególnych drużyn.

   Głównym celem „Literackiego Wieczoru Rodzinnego” była promocja czytelnictwa i wzmocnienie więzów rodzinnych oraz dążenie do tego, aby książka stała się tematem rozmów, łączącym rodziców i dzieci.

 Iwona Nowak, Anna Rozłucka-Jankowska
ZSP w Baborowie